விஞ்ஞானி
அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆய்வு நூல்
சமூக வலைத்தளம்
Advertisement
ViNaNiE
புத்தகம் மற்றும் ஆய்வு
கட்டுரைகள் தயாரிப்பதில்
உதவி பெற
மற்ற அறிவியல்
சார்ந்த
சேவைகளுக்கு
எங்களை தொடர்பு
கொள்ளுங்கள்
"அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆய்வு நூல்"
தலையங்க குழு

பதிப்பாசிரியர்
முனைவர். கு. விஜயராகவன், M. Tech., Ph. D.
இரசாயன பொறியியல் துறை, இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் சென்னை, இந்தியா
மின்னஞ்சல் முகவரி: [email protected]

தலையங்க குழு

ஜோ. ஜெகன், Ph.D.
பொதுவியல் துறை, அண்ணா பல்கலைக்கழகம், பல்கலைக்கழக பொறியியல்
கல்லூரி இராமநாதபுரம், தமிழ்நாடு 623513, இந்தியா 
அ. ஜேசு ஆரோக்கியராஜ் , Ph.D.
மீன்வள உயிர்த்தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் பிரிவு,
உயிர்த்தொழில்நுட்பவியல் துறை, எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைகழகம்,
காட்டாங்குளத்தூர் 603203, இந்தியா 
சுந்தரம் செந்திலரசு, Ph.D.
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பேண்தகைமை துறை, எக்சிடர் பல்கலைக்கழகம், பென்ரின்,
கார்ன்வால் TR10 9EZ, இங்கிலாந்து
சதாசிவம் சுப்ரமணியம், Ph.D.
உயிரி செயல்முறை மற்றும் மூலப்பொருட்கள் ஆய்வுகூடம், பாரதியார்
பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர் - 641041, இந்தியா
வை. பாலசுப்ரமணியன், Ph.D.
உயிர்வேதியியல் தறை, ஜவாஹர்லால் முதுகலை மருத்துவ கல்வி மற்றும்
ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ஜி.ஐ.பி.எம்.இ.ஆர்.), பாண்டிசேரி 605006, இந்தியா 
தி. பகவதி புஷ்பா, Ph.D.
பொதுவியல் துறை, அண்ணா பல்கலைக்கழகம், பல்கலைக்கழக பொறியியல்
கல்லூரி இராமநாதபுரம், தமிழ்நாடு 623513, இந்தியா
விஞ்ஞானி பதிப்பகம்
இணைப்புகள்
சமூக வலைத்தளம்
Copyright © 2016 by VINANIE  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: [email protected]

commercial cleaning broward