விஞ்ஞானி
அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆய்வு நூல்
சமூக வலைத்தளம்
Advertisement
ViNaNiE
புத்தகம் மற்றும் ஆய்வு
கட்டுரைகள் தயாரிப்பதில்
உதவி பெற
மற்ற அறிவியல்
சார்ந்த
சேவைகளுக்கு
எங்களை தொடர்பு
கொள்ளுங்கள்
தொடர்புக்கு


முனைவர். கு. விஜயராகவன், M. Tech., Ph. D.
பதிப்பாசிரியர்
அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆய்வு நூல்
இரசாயன பொறியியல் துறை,
இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் சென்னை
சென்னை 600036,
இந்தியா
மின்னஞ்சல் முகவரி: [email protected]; [email protected]
விஞ்ஞானி பதிப்பகம்
இணைப்புகள்
சமூக வலைத்தளம்
Copyright © 2016 by VINANIE  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: [email protected]

commercial cleaning broward